O firmie

2006

Spółka została założona w marcu 2006 roku jako polski oddział niemieckiego potentata transportowego – Tevex Logistics GmbH. Głównym filarem działalności Spółki była obsługa logistyczna największej ubojni w Europie firmy Tönnies Lebensmittel GmbH & Co. KG z siedzibą w Rhedzie Wiedenbrück w zakresie transportu towaru z Niemiec do polskich odbiorców. Od początku działalności wykonywane przez Spółkę przewozy musiały sprostać najwyższym standardom strategicznego klienta.

Zarówno tabor własny jak i samochody ciężarowe współpracujących przewoźników musiały być wyposażone w systemy GPS, a naczepy w czujniki otwarcia drzwi, rejestratory temperatury, a także systemy GPS. Długoletnia specjalizacja w przewozach towarów świeżych (temperatura przewozu
0-2 st. C)  jak i głęboko mrożonych (temperatura przewozu -25 st. C) zaowocowała rozszerzeniem kierunków wykonywanych usług transportowych
w całej Europie.

2007-2010

W latach 2007–2010 Spółka nie tylko powiększyła tabor własny, ale także poszerzyła zakres usług o dystrybucję krajową zarówno cało pojazdową
jak i drobnicową. Kooperacja z firmą PAGO Sp. z o.o. – dysponującą krajową siecią magazynów, w których składowane są towary wymagające kontrolowanej temperatury, umożliwiła Spółce obsługę klientów sieciowych oraz indywidualnych zarówno w eksporcie jak i imporcie towarów świeżych jak i mrożonych.

W 2010 roku przeniesiona została siedziba Spółki z Poznania do Grodziska Wielkopolskiego. Dogodny dojazd z autostrady A2 oraz bezpośrednie sąsiedztwo magazynu przeładunkowego stały się kolejnym atutem Spółki.  

2011-2015

Od roku 2011 Spółka poczyniła kolejne inwestycje związane z powiększeniem oraz modernizacją  taboru własnego, ale również rozpoczęła współpracę z nowymi klientami wykonując dla nich usługi w zakresie kompletacji, przeładunku oraz dystrybucji towarów świeżych oraz mrożonych.


Poszerzając zakres swoich możliwości oraz wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu klientów Spółka zakupiła naczepy-chłodnie umożliwiające transport specjalistyczny takich ładunków jak:

  • półtusze - wymagana jest naczepa-chłodnia hakowa;
  • ładunki łączone – towar świeży + mrożony – wymagana naczepa ze ścianą grodziową i podwójnym parownikiem;
  • ładunki powyżej 33 palet - chłodnie 66-paletowe (tzw. Doppelstock),

Wszystkimi wymienionymi rodzajami naczep-chłodni Spółka dysponuje,
wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu jakie zgłaszają klienci na rynku.


Kolejną cechą wyróżniającą Spółkę Tevex na rynku oraz poszerzającą zakres oferowanych klientom usług jest możliwość bezpośredniej wymiany podczas załadunków i rozładunków specjalistycznych opakowań do przewozu i przechowywania wyrobów mięsnych, którymi Spółka dysponuje.
Są to:

  • Pojemnik na mięso E2, EURO 2 wym. 600 x 400 x 200,
  • Paleta plastikowa H1, 1200x800x160,
  • Skrzyniopaleta - Big Box - 1200x1000x790 mm


Spółka Tevex funkcjonując od 2006 roku w branży logistycznej specjalizuje się w realizacji usług transportowych towarów świeżych i mrożonych zarówno przewożonych na paletach jak i na wisząco. Stale udoskonalana oferta, poszerzony zakres usług o kompletacje ładunków drobnicowych, magazynowanie towarów czy wymianę opakowań ugruntowała pozycję firmy Tevex na rynku transportu chłodniczego.